เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 478
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 94
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 285
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 24
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 139การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
การจัดทำหนังสือหารือ เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนการนำเข้าUSER2022-09-02 13:26:08
การจัดทำหนังสือหารือ เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนการนำเข้าUSER2022-07-08 11:34:20
การจัดทำหนังสือหารือ เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนการนำเข้าUSER2022-07-05 18:06:57
การนำเข้า Power Charger จำนวน 2 ชุด (ผลิตขึ้นเฉพาะ อุปกรณ์ ไม่จัดจำหน่ายทั่วไป)USER2022-07-05 18:03:06
การจัดทำหนังสือหารือ เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนการนำเข้าUSER2022-03-29 19:03:10
ประกอบชุด เก้าอี้โยก DIY USER2022-01-31 20:02:46
การติดตั้ง ถังดับเพลิงUSER2021-11-25 11:48:12
อยากหาบริษัทที่รับดำเนินการขอนำเข้าเหล็กUSER2021-03-02 11:09:05
ต้องการสอบถามเรื่องมาตรฐานของสำลีที่ใช้ในการแพทย์ มอก. 182-2562USER2020-06-30 16:04:49