เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 888
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 169
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 558
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 6
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 44
ระบบ e-surveillance 21
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 232การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
มอก. ถ่านทรงกระบอกขนาดต่างๆUSER2024-03-27 10:38:03
ถังพลาสติกสำหรับผสมน้ำยาล้างท่อดูดน้ำลาย (Suction) ของเก้าอี้ทำฟัน (Dental Unit) ต้องขออนุญาต มอก. หรือไม่USER2024-03-26 19:50:44
ช่วงนี้มีข่าวไฟไหม้จากแก๊สในครัวบ่อยครั้ง พบสาเหตุจากท่อแก๊สเก่า ไม่มีคุณภาพ จึงอยากทราบว่า จะมี มอก.บังคับใช้ ได้เมื่อไร?USER2024-03-26 14:29:02
นาฬิกาข้อมือที่มีถ่านลิเธียมอัลคาไลน์ด้านในผลิตภัณฑ์USER2024-03-25 14:30:34
ถ่านไฟฉายทุกขนาดUSER2024-03-21 08:43:49
การแสดงสัญลักษณ์ มอก.2424-2565 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวUSER2024-03-15 11:23:21
ตัวอย่างหนังสืออนุญาตทำตัวอย่างUSER2024-03-11 10:30:34
ขอขอบข่ายของ Wall Mounted Charging BOX ของรถ EVUSER2024-03-06 10:27:22
สอบถามการนำเข้าสายไฟครับUSER2024-03-05 09:30:53
fiber optic light cableUSER2024-03-01 17:24:34