เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 478
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 94
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 285
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 24
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 139การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
สอบถามรายละเอียดการนำเข้าสินค้าประเภทของเล่นเด็กUSER2023-03-18 17:38:02
เสาไฟถนนชุปกัลวาไนซ์ปลายเรียวกิ่งเดี่ยว ที่ใช้กับโคมไฟโซล่าเชลล์ USER2023-03-09 11:46:15
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟพกพาฉุกเฉิน ต้องมี มอก.หรือไม่ครับUSER2023-02-21 10:12:16
เกณฑ์ตัดสิน>>กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เล่ม 4 การวัดค่ามลพิษUSER2023-02-20 21:15:22
การขอมอก. ของเล่น นำเข้าUSER2023-02-17 15:42:21
เรื่องการข้อกำหนด มอก ุ655USER2023-02-16 11:43:27
จะตรวจสอบใบอนุญาต มอก. ต้องทำอย่างไงUSER2023-02-14 11:26:13
เรื่องการแบ่งประเภทการใช้งานของภาชนะพลาสติกUSER2023-02-14 08:59:26
การนำเข้าปืน BB GUN และปืนเจลไฟฟ้าUSER2023-02-09 16:21:00
สอบถามเกี่ยวกับรถเข็นปูนพลาสติก USER2023-02-07 09:03:03