เว็บบอร์ด สมอ.
กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
สามารถเปลี่ยนอีเมล์ที่ติดต่อได้หรือไม่USER2024-06-20 14:44:55
แอร์ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ขนาดตั้งแต่ 50 วัตต์-2000วัตต์USER2024-06-17 17:33:11
สอบถามการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทUSER2024-06-14 10:03:38
สอบถามการนำเข้าสินค้า สินค้าเป็น ยาง Tubeless สำหรับรถจักรยานยนต์ ต้องขออนุญาติ สมอ. ก่อนนำเข้าหรือเปล่าค่ะUSER2024-06-12 12:03:59
นำเข้าเครื่อง หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำUSER2024-06-11 15:01:51
ต้องการนำเข้ายางรถยนต์จากจีนมาเพื่อจำหน่าย ขอใบอนุญาตเฉพาะครั้งได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้างUSER2024-05-31 08:52:18
สอบถามการติดต่อขอสำเนารายงานการตรวจโรงงานUSER2024-05-23 09:13:17
สอบถามการนำเข้าสินค้า รถสะเทินน้ำสะเทินบก Crosski AtvUSER2024-05-09 16:15:31
การตรวจสอบสินค้าว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตหรือไม่ในระบบ e-scopeUSER2024-05-08 11:22:31
นำเข้าแกนชุบโครเมียมเพื่อทำกระบอกสูบไฮดรอลิก ต้องการใช้ พิกัด 7215.90.00 ต้องยื่น สมอ. ไหมคะUSER2024-05-06 16:34:57