เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 478
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 94
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 285
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 24
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 139กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
adaptor ชาร์จโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตUSER2023-03-23 18:30:09
ไฟถนนโซล่าเซลล์USER2023-03-22 14:22:23
รถมอเตอร์ไซค์จิ๋ว 49CC USER2023-03-14 10:35:48
ขอสอบถามขั้นตอนการยื่นคำคำขอรับใบอนุญาตินำเข้าUSER2023-03-07 09:13:27
โรงงานผลิตสุขภัณฑ์ในจีนที่ได้รั้บการรับรอง มอก792USER2023-02-28 09:20:37
ขั้นตอนการยกเลิกใบอนุญาต USER2023-02-27 09:14:59
การแสดงเครื่องหมายและข้อมูลสินค้าบนผลิตภัณฑ์ มอก. 2622-2556USER2023-02-21 16:34:34
นำเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับตัวอย่างพิจารณาUSER2023-02-21 11:41:11
สินค้าที่ทำมาจากพลาสติกขึ้นรูปสำเร็จแล้ว (แคปซูลกาแฟ)USER2023-02-21 10:35:26
การนำเข้าเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าและมี Battery CR2032 ติดเครื่องชั่งมาด้วยUSER2023-02-01 10:35:05