เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หลักเกณฑ์และเงือนไข มาตรา 21ตรี /หัวข้อที่ 6 ในกรณีที่ส่งออกแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งUSER2022-11-30 09:12:48
การนำเข้าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป อ้างอิงพิกัด 8415.10.20USER2022-11-25 10:24:09
สอบถามการนำเข้า แอร์ติดรถUSER2022-11-24 16:37:37
สอบถามการนำเข้า VOLCANO HYBRIDUSER2022-11-23 12:48:24
การจัดทำหนังสือหารือ เพื่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้าก่อนการนำเข้าUSER2022-11-19 10:49:05
กรณีนำเข้าของเล่นเด็กเพื่อมาขายในประเทศ ต้องขออนุญาต สมอ และ มอก. อย่างไรบ้างUSER2022-11-17 17:20:11
ขอตัวอย่าง หนังสือขอนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองครับUSER2022-11-14 16:33:36
นำเข้า EV Charger USER2022-11-14 12:30:00
จะนำเข้ารถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายUSER2022-11-12 20:46:38
การแจ้งการนำเข้าชุดโครงกระจกหูช้างพร้อมกระจกหูช้างสำหรับประตูรถยนต์ ตามใบอนุญาตUSER2022-11-10 17:18:41