เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 478
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 94
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 285
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 24
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 139การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
การนำเข้า Light bar ของ เครืองฟอกอากาศ USER2023-03-28 10:55:49
การจัดประเภท ของเล่น ตามหลักเกณฑ์เฉพาะ เพื่อขอ มอก.685 เล่ม 1-2562USER2023-03-27 15:30:18
สอบถามเรื่องการนำเข้า Rechargeable Battary Lithuim USER2023-03-23 16:17:39
การนำเข้าแบตเตอร์รีปฐมภูมิ ชนิดลิเทียม อัลคาไลน์และซิลเวอร์ออกไซด์USER2023-03-22 14:06:06
การขออนุญาต ตั้งโรงงาน ที่ใช้ มอก.2915-2561 ในการประกอบรถจักรยานยนต์ ต้องมีกระบวนการใดบ้างครับUSER2023-03-20 15:58:21
สอบถามการนำเข้า สินค้า โฟม (Foam strip) USER2023-03-20 14:23:42
สอบถามการนำเข้า สินค้า copper busway correct / socket boxUSER2023-03-20 09:55:15
นำเข้าเครื่องยนต์ 125cc USER2023-03-17 16:42:41
รายละเอียดการตรวจโรงงานในต่างประเทศUSER2023-03-17 16:07:34
การนำเข้าสายกราวด์แบบถัก จัดเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าหรือไม่ จัดอยู่ใน มอก. ตามมาตราฐานภาคบังคับใดUSER2023-03-17 14:29:03