เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 298
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 63
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 193
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 17
ระบบ e-surveillance 11
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 101กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
การนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกบริษัท ไทย วัตตส์ จำกัด2022-10-05 11:18:24
เครื่องซีลสูญญากาศ และเครื่องเคลือบบัตรบริษัท เอ็ม.ที.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด2022-10-04 11:01:22
การขอมอก. โดยนำเข้าวัตถุดิบจากจีนบริษัท ว.รณภูมิ จำกัด2022-10-04 10:31:29
การขอทดสอบทดสอบผลิตภัณฑ์ 1183-2536บริษัท แพรคติก้า จำกัด2022-09-30 15:43:22
การแสดงเครื่องหมาย มอก.หน้ากากอนามัยบริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด2022-09-30 13:29:15
การขอตรวจสอบเอกสารแทนการตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด2022-09-28 16:13:36
สั่งทำเตียงไฟฟ้าจากประเทศจีน ต้องขอมอก. หรือไม่นางสาวณัฐชนก หาญกมลศิริ2022-09-28 10:51:06
การขอตรวจสอบเอกสารแทนการตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด2022-09-27 15:23:44
รบกวนขอสอบถามหา มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหล็ก SGCC หนาเกิน 1.8มิลลิเมตรบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด2022-09-26 15:24:10
การนำเข้าแบตเตอรี่ Li-ion สำหรับเครื่องมือนายชาครินท์ ชวนิชย์2022-09-26 11:51:09