เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 229
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 53
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 148
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 5
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 11
ระบบ e-surveillance 9
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 2
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 87กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
นำเข้า heating infared lamp เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น Heidelberg XL105 ต้องขอใบอนุญาตหรือไม่บริษัท ปกรณ์ พริ้นติ้งแลนด์ จำกัด2022-06-27 11:44:47
ระบบ QR codeบริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด2022-06-27 09:21:44
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบคำขอทดสอบผลิตภัณฑ์บนระบบ E-License บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด2022-06-24 14:19:30
ขอตัวอย่างจดหมายยื่นขอใบอนุญาตโดยไม่ต้องไปตรวจโรงงานบริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด2022-06-24 11:29:39
การขอรับใบอนุญาตมอก. กรณีกลุ่มสินค้าแอลอีดีจ้างโรงงานผลิตบริษัท นิฮอนเด็นสึ เอเชีย จำกัด2022-06-23 14:41:26
สอบถามการนำเข้าอุปกรณ์ขยายสัญญาณความถี่บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด2022-06-22 17:13:59
นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์นางสาววนิดา จันทร์นวล2022-06-22 15:18:03
หมอนผ้าห่ม จำเป็นต้องขอมอก.ไหมคะนางสาวสุชัญญา รุณเจริญ2022-06-22 11:29:53
อยากแก้ไข Password สำหรับเข้าระบบใหม่ บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด2022-06-22 09:03:19
สินค้านี้ต้องมีมอก หรือไม่นางสาวสมฤทัย พืชเพ็ง2022-06-21 16:19:52