เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 888
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 169
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 558
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 6
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 44
ระบบ e-surveillance 21
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 232กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หากหน่วยตรวจสอบที่ มอก. แนะนำมา ไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้USER2024-04-10 16:08:37
สั่งพัดลม jet fan ขับเคลื่อนด้วยระบบลมUSER2024-04-10 10:36:18
สอบถามเรื่องการขอออกใบอนุญาตินำเข้าของเล่น มอก.USER2024-04-09 13:11:01
ต้องการนำเข้ากระเบื้องเซรามิคเคลือบจากจีน ใช้ในงานก่อสร้างUSER2024-04-08 15:04:37
สอบถามการนำเข้าแบตเตอรี่ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต้องขอ สมอ ในการนำเข้าไหมครับUSER2024-04-08 14:55:20
การนำเข้า Surge Protection จะต้องขอ มอก. หรือไม่USER2024-04-08 14:45:07
เสื่อน้ำมันUSER2024-04-08 14:22:19
การนำเข้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า USER2024-04-06 13:08:39
กระจกรถยนต์หลัง นำเข้าเพื่อซ่อมแซมUSER2024-04-06 12:50:23
ขอสอบถามเรื่อง เอกสาร ISO9001:2015 สามารถใช้ยื่นของมอก.655 และ 2493 ได้หรือไม่ค่ะUSER2024-04-05 17:27:45