เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 155
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 40
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 88
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 3
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 10
ระบบ e-surveillance 1
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 1
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 63กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
สอบถาม เรื่องการนำเข้าสินค้าประเภท LEDปวิชญา คล้ายฤทธิ์2022-01-18 16:13:40
เครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องกวาดพื้นแบบอัตโนมัติ ต้องยื่น หรือต้องมีใบอนุญาตฯ หรือไม่คะสมพักตร์ ลิ้มฮ่งเคี้ยง2022-01-18 15:47:20
คีย์ขอ มอ.1 ไม่ได้ค่ะสุรัมภา แซ่ก๊วย2022-01-18 09:18:02
สอบถาม มอก สินค้าสัตว์เลี้ยง ค่ะ สุมิตรา สุขในศิลป์2022-01-17 11:20:18
นำเข้า power supply ใช้ในคอมพิวเตอร์ ปิยวดี ทรงคาศรี2022-01-14 16:00:39
บริษัทผลิตถุงมือยาง อยากขออนุญาต มอก. ต้องติดเจ้าหน้าที่กลุ่มไหนครับครรชิต สุขชื่น2022-01-14 13:43:34
การขอมอก. โคมไฟ แชนเดอเรียทศพร วิเชียร2022-01-13 13:21:50
นำเข้าไม้ตียุงดวงทิพย์ นวสกุลธนนนท์2022-01-13 11:47:51
อุปกรณ์ไฟ live สด ต้องมี มอก ไหมคะธิดารัตน์ ตุลย์ทวีวัฒน์2022-01-12 15:28:19
สอบถามค่ะ ต้องการขอหนังสือพิจารณาขอบข่ายสินค้าในกลุ่ม ไฟ liveสดมีขั้นตอนยังไงบ้างคะธิดารัตน์ ตุลย์ทวีวัฒน์2022-01-11 17:11:55