เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 552
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 108
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 337
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 26
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 6
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 153กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หากจะนำเข้าหลอดไฟ LED จากจีน USER2023-06-06 15:42:32
ทำไดร์เป่าผมแห้ง เครื่องหนีบผมตรง-ม้วนลอนUSER2023-06-02 16:17:08
การขั้นตอนการ Generate QR Code ที่ใช้ติดคู่กับ เครื่องหมายมาตรฐานUSER2023-06-02 14:44:48
อยากทราบเกี่ยวกับเอกสารแนบในการยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์USER2023-06-02 14:28:40
นำเข้า สายไฟ AWG Ul1015 หรือ UL1007 เพื่อมาใช้เอง มีขอบเขตอย่างไรบ้างUSER2023-06-02 13:31:42
ในคำขอ มอ.1 e-lincense สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขอได้USER2023-05-31 16:50:59
สอบถามขั้นตอนการขอเครื่องหมาย มอก. EV Charger USER2023-05-31 16:03:05
สอบถามสินค้าเข้าเงื่อนไขต้องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่USER2023-05-31 15:40:11
อุปกรณ์แจ๊ค สายไมโครโฟน สายลำโพงUSER2023-05-31 11:16:53
สอบถามการขอใบอนุญาตมอ.5USER2023-05-31 09:26:48