เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 402
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 77
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 249
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 23
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 4
เรื่องอื่นๆ 128กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
การนำเข้าภาชนะพลาสติกของคลังเสบียงทัณฑ์สำหรับใช้ในสายการบินต่างประเทศ NewUSER2023-01-26 18:33:24
การนำเข้า เครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์USER2023-01-26 15:20:08
สอบถามกระบอกน้ำ ทำจากวัสดุ Tritan เข้าข่าย มอก.655 หรือไม่USER2023-01-26 10:24:53
สอบถามการขอใบอนุญาตมอ.5USER2023-01-25 12:47:00
หากต้องการขออนุญาต มอก. รถยนต์ EV ที่นำเข้าจากประเทศจีนเข้ามา ต้องทำอย่างไรบ้าง?USER2023-01-25 12:31:53
ตัองการนำเข้าปลั๊กไฟจากประเทศจีน ต้องทำอย่างไรบ้างคะUSER2023-01-25 11:09:26
การนำเข้า Lead Acid battery 12V12Ah แบตเตอรี่ใช้กับรถจักรยานไฟฟ้า USER2023-01-25 10:52:57
ต้องการนำเข้าเครื่องวัดจำนวนฟ้าผ่า ต้องขอ มอก.หรือไม่USER2023-01-25 10:08:17
มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถ EV, แบ็ตเตอรี่ และชุดสายไฟ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก สมอ หรือไม่USER2023-01-24 23:20:27
การนำเข้าแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน สำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าUSER2023-01-24 10:59:39