เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 144
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 38
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 76
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 2
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 8
ระบบ e-surveillance 0
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 1
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 56กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
นำเข้า Dynamic breaking unit ต้องขออนุญาตหรือไม่นายสุภโชค ลัภนพรวงศ์2021-12-02 10:47:27
อยากจะนำเข้าผลิดภัณฑ์ตัวหนึ่งครับ ยังไม่แน่ใจว่าต้องขอ มอก.หรือไม่คชิณภัษ ศรีสด2021-11-30 13:03:13
ลำโพง หูฟัง บลูธูส ที่มีแบตตารี่ในตัว ใช้USBในการช๊าคไฟ การนำเข้าต้องขอ มอก. ไหมครับสมศักดิ์ ตั้งอรรถจินดา2021-11-23 00:10:31
AOAC 952.20อาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์2021-11-22 15:25:03
ซื้อ+นำเข้าสายไฟมาใช้เองNonthawan Teksuwan2021-11-15 11:18:52
การนำเข้าหน้าจอทัชสกรีน(M Touch panel) ต้องขออนุญาตมอกหรือไม่คะนงนภัสฑ์ ชิดเครือ2021-11-11 17:45:25
ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์สแตนเลส มี มอก.ไหมครับศรัณญ์ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ2021-11-11 12:00:42
ปิ่นโตสแตนเลส จำเป็นต้องขอ มอก. ไหมคะดาราวรรณ กันฮะ2021-11-10 17:23:35
การนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PERSONAL COMPUTER)อภิรักษ์ ชี้ทางดี2021-11-09 16:41:30
power supply 1 อัน สำหรับงาน ทดลองส่วนตัววศืน พรหมสนธิ2021-11-08 17:21:25