เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 110
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 32
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 53
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 2
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 8
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 1
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 40กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊กใช้กับไฟบ้าน 220V เข้าข่ายจะต้องขออนุญาตตาม มอก 166-2549 หรือไม่นายวีระชน กล้วยสิงห์2021-07-22 15:41:21
นำเข้าที่หนีบผมดวงทิพย์ นวสกุลธนนนท์2021-07-22 12:46:05
นำเข้าเครื่องปิ้งขนมปังจิณณ์ญาดา ลิขิตสันติพศ์2021-07-21 09:58:48
นำเข้าเครื่องปิ้งขนมปังจิณณ์ญาดา ลิขิตสันติพศ์2021-07-20 14:51:31
มอก.1224-2563 ฉบับใหม่ศิริวรรณ จันทรศร2021-07-19 11:47:24
การนำเข้าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเจริญศักดิ์ เจริญวรรณยิ่ง2021-07-19 10:50:14
การแสดงเครื่องหมาย มอก. ในกรณีจ้างบริษัทอื่นผลิตสรวิศ รัตนโรจน์เจริญ2021-07-16 16:16:40
การนำเข้าแท่นชาร์ตแบตเตอรี่แบบไร้สาย Inductive chargingPanitsa Kanthasap2021-07-12 14:36:04
นำเข้าหัวฝักบัว เพื่อนำมาจำหน่าย ต้องมีเอกสารอะไรบ้างนุชศรา อนันต์2021-07-07 14:02:09
การขอเพิ่มรายการสินค้าใหม่ในใบอนุญาตเดิมปัญภศนันธ์ พรรควัฒนชัย2021-07-03 22:32:54