เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 888
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 169
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 558
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 6
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 44
ระบบ e-surveillance 21
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 232การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หลอดไฟ st64 4W ต้องขอ มอก มัยครับUSER2023-12-20 20:29:08
รายชื่อโรงงานที่ได้มาตรฐานในจีนUSER2023-07-12 14:48:53
ขั้นตอนการสั่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์น้ำมัน จากจีนUSER2023-07-03 15:38:45
กระบวนการขออนุญาตนำเข้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ EV Charger แบบ Swap เพื่อประกอบธุระกิจUSER2023-06-14 17:03:06
นำเข้า แทรกเตอร์ ได้ไหมค่ะUSER2023-04-26 20:53:23
กระบวนการขออนุญาตนำเข้าEV charger เพื่อประกอบธุรกิจ EV StationUSER2022-07-01 09:41:40
ซื้อสายไฟนำเข้าจากประเทศจีนเพื่อนำมาติดตั้งเครื่องจักรในประเทศไทยUSER2022-06-30 11:01:59
คุณสมบัติสายไฟนำเข้ามาใช้งานUSER2022-06-28 09:27:21
เฟอร์นิเจอร์ไม้นำเข้าจากจีนUSER2022-03-15 15:36:27
การรับประกันมาตรฐานต่างประเทศนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยUSER2021-02-23 12:19:03