เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
นำเข้า EV charger จากจีน ต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่คะ USER2022-11-30 16:52:40
นำเข้าแผงโซลาเซลล์USER2022-11-28 15:57:21
การนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้USER2022-11-28 14:55:09
นำเข้าและผลิตเครื่องล้างจานทีมี การนำเข้าปลั๊กไฟฟ้าUSER2022-11-22 17:35:36
นำเข้าเครื่องเล่นสนาม สำหรับขายกลุ่มบ้านส่วนตัวต้องจดทะเบียนอะไรไหมUSER2022-11-21 10:57:53
สอบถามกาารนำเข้าผลิตภัณฑ์ AC POWER SUPPLY อยู่ในข่ายผลิตภัณฑ์ที่สมอ. ควบคุมหรือไม่ครับUSER2022-11-21 10:11:31
ถ้ามีการจ้าง OEM ต้องขอ มอก. อย่างไรUSER2022-11-18 16:28:16
ปรึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบชนิด Copolyester เข้าข่ายที่ต้องขอรับรองตาม 655 หรือไม่ USER2022-11-18 10:30:54
พัดลมพกพาสายUSBUSER2022-11-17 12:48:11
โคมไฟตั้งโต๊ะ สายUSBต้องขอใบอนุญานตการนำเข้าไหมค่ะUSER2022-11-17 12:15:16