เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 552
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 108
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 337
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 26
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 6
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 153การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หากจะนำเข้าหลอดไฟ LED จากจีน USER2023-06-06 15:42:32
ทำไดร์เป่าผมแห้ง เครื่องหนีบผมตรง-ม้วนลอนUSER2023-06-02 16:17:08
อยากทราบเกี่ยวกับเอกสารแนบในการยื่นขอทดสอบผลิตภัณฑ์USER2023-06-02 14:28:40
ในคำขอ มอ.1 e-lincense สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ขอได้USER2023-05-31 16:50:59
สอบถามขั้นตอนการขอเครื่องหมาย มอก. EV Charger USER2023-05-31 16:03:05
อุปกรณ์แจ๊ค สายไมโครโฟน สายลำโพงUSER2023-05-31 11:16:53
สอบถามการขอใบอนุญาตมอ.5USER2023-05-31 09:26:48
การนำเข้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่บรรจุถ่านลิเธียมต้องยื่นขอ มอก. แบบใดUSER2023-05-29 17:41:13
มอก.655 เล่ม1-2553 รบกวนช่วยขยายความ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ข้อ 4.3USER2023-05-29 16:40:37
นำเข้าแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ติดตั้ง 2023USER2023-05-29 15:51:15