เว็บบอร์ด สมอ.
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
เหล็กโครงสร้างUSER2024-06-24 11:10:46
สินค้าติดอยู่ที่ศุลกากรUSER2024-06-20 20:37:11
หนังสือขออนุญาตทำตัวอย่างและคำชี้แจงแสดงลักษณะUSER2024-06-20 18:31:15
บริษัทสามารถนำเข้าและขายเต้าเสียบพร้อมสายโดยนำเข้าพร้อมเครื่องมือแพทย์หลักแบบ 1:1 โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมกับ สมอ USER2024-06-20 14:27:49
ขออนุญาต มอก.655,มอก.2493USER2024-06-20 11:15:56
ขออนุญาต มอก.655,มอก.2493USER2024-06-20 10:32:52
อยากให้ผลิตภัณฑ์ แผนซับเสียง ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับ มอก. ต้องทำอย่างไรUSER2024-06-20 09:58:35
กระบวนการขอใบอนุญาติของการนำเข้าโคมไฟ(ไม่รวมตัวหลอดไฟ)USER2024-06-19 16:55:50
การนำเข้าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ChargerUSER2024-06-18 16:47:44
กระดาษสติ๊กเกอร์ลอกลาย (สติ๊กเกอร์แทททู) ต้องขอ มอก. หรือไม่USER2024-06-18 13:19:03