เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 759
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 142
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 473
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 37
ระบบ e-surveillance 19
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 196


กระทู้

ประเภทกระทู้ : ความคิดเห็น

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : เข้าระบบ e-surveillance เพื่อยื่นคำขอเพื่อผลิตตามมาตรา 20ตรี

รายละเอียดกระทู้ :

รบกวนสอบถามค่ะ ระบบ e-surveillance เพื่อยื่นคำขอผลิตเพื่อส่งออกตามมาตรา 20ตรี ซึ่งขึ้นสถานะ '" เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ (รหัส 500) '" ญาณิศา เล็กใจซื่อ 089-9392289 ค่ะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-10-25 11:01:40


ความคิดเห็น

admin ได้รับเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 1

วันที่ตอบ : 2022-10-26 14:42:18

ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-10-26 14:56:05

เรียน บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สมอ. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ (รหัส500) อาจเกิดขึ้นจากการแนบไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 4 MB ต่อ 1 ไฟล์ หรืออาจเกิดปัญหาขัดข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว จากการติดต่อสอบถามผู้โพสต์ พบว่า ไม่ได้มีการแนบไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 4 MB และในปัจจุบันผู้โพสต์สามารถยื่นคำขอผลิตมาตรา 20 ตรี ได้ตามปกติแล้ว

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อหมายเลข 02 430 6822 ต่อ 1150

ขอบคุณครับ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 1

วันที่ตอบ : 2022-11-01 13:34:14