เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 821
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 157
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 522
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 42
ระบบ e-surveillance 20
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 216


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการตรวจสอบโรงงาน เพื่อขอ มอก. ได้ที่ไหน

รายละเอียดกระทู้ :

ขอสอบถามว่า แจ้งผลการตรวจสอบโรงงาน เพื่อขอ มอก.ได้ที่ไหน ค่ะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-10-21 14:31:25


ความคิดเห็น

admin ได้รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการค่ะ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 3

วันที่ตอบ : 2022-10-25 16:09:16

สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.tisi.go.th/data/stories/license/pdf/license_tis_040365.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่ม 6 โทร 02 4306821 ต่อ 1060


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-10-26 14:52:13

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://i.tisi.go.th/e-license/ และ https://i.tisi.go.th/e-license/download/Seminar_eLicense_19-Feb-2018_BL.pdf


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-10-26 15:00:29