เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 675
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 131
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 422
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 32
ระบบ e-surveillance 18
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 183


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : การขอมอก. โดยนำเข้าวัตถุดิบจากจีน

รายละเอียดกระทู้ :

สวัสดีครับ จะสอบถามครับว่า ถ้าเราจะนำเข้า โคมไฟส่องสว่างถนนทั้งชุด (หลอด LED และหลอดโซเดียม) จากจีน เพื่อนำมาใช้ หรือจำหน่าย หรือเป็นตย. ในการขอ มอก. 1955-2551 จำเป็นต้องขออนุญาต นำเข้ารึปล่าวครับ แล้วในกรณีที่เรานำเข้าบางPart เช่น Housing(เฟรมโคม) จำเป็นต้องขออนุญาตการนำเข้ารึปล่าวครับ ถ้าจำเป็นต้องขออนุญาต ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-10-04 10:31:29


ความคิดเห็น

เรียนผู้ประกอบการ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างถนนทั้งชุด (หลอดLED และหลอดโซเดียม) หรือนำเข้าเฉพาะ Part ให้ดำเนินการขอพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ก่อนนำเข้าก่อนเบื้องต้น
ท่านสามารถสอบถามขอบข่ายผลิตภัณฑ์โดยการแนบเอกสาร ดังนี้
1.รายละเอียดผลิตภัณฑ์
2.รูปภาพผลิตภัณฑ์
3.specification ทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ (เช่น แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า)
4.ลักษณะการใช้งาน
ส่งรายละเอยดมาที่ E-Mail: sd2.g3@hotmail.com


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 2

วันที่ตอบ : 2022-10-04 14:59:23