เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หัวข้อกระทู้ : การแสดงเครื่องหมาย มอก.หน้ากากอนามัย

รายละเอียดกระทู้ :

หากต้องการขออนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. สำหรับหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว แบบมีสายผูกรอบศรีษะ และแบบสายคล้องหู ที่ระดับการป้องกันเดียวกัน คือระดับที่ 2 จะต้องยื่นเอกสารร้องขอใบนำส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณลักษณะแยกกันคนะฉบับหรือไม่ หรือสามารถใช้ใบนำส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบใบเดียวกันได้คะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-09-30 13:29:15


ความคิดเห็น

เพิ่มเติม จากคำถามด้านบน ในกรณีที่ต้องการขอ มอก. ระดับ 2 ตัว Product spec. และวัตถุดิบเเหมือนกันกับรุ่นที่ใช้กับผู้ใหญ่แต่ จุดที่ต่างคือรูปแบบของกล่องบรรจุ (ลายของกล่อง ข้อความ ) และขนาดของหน้ากากซึ่งเป็นของเด็ก ในกรณีนี้จำเป็นต้องร้องขอแยกกันหรือไม่คะ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-10-04 17:14:14

เจ้าหน้าที่ได้ประสานกับเจ้าของกระทู้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-10-07 16:28:23

เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-10-10 09:25:12

ขอบคุณคะ


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-10-10 10:20:39