เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 675
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 131
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 422
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 32
ระบบ e-surveillance 18
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 183


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หัวข้อกระทู้ : การขอตรวจสอบเอกสารแทนการตรวจเยี่ยมโรงงาน

รายละเอียดกระทู้ :

ถ้าหากโรงงานมีการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 แล้วนั้น สามารถยื่นขอตรวจสอบเอกสารแทนการตรวจสอบโรงงานได้หรือไม่ หรือมีเกณฑ์อย่างไรในการเลือกตรวจสอบเอกสารแทนตรวจโรงงาน และถ้าหากได้รับการตรวจสอบเอกสารแทนตรวจโรงงานต้องยื่นใบคำร้องขอตรวจโรงงานหรือไม่ หรือยื่นแล้วแนบเอกสารเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้าง


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-09-27 15:23:44


ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบคืออะไร


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-09-28 10:42:15

ของเล่นค่ะ เป็นจิ๊กซอว์กระดาษ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-09-28 10:51:11

เจ้าหน้าที่ได้ประสานกับเจ้าของกระทู้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-09-30 19:01:07