เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 759
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 142
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 473
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 37
ระบบ e-surveillance 19
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 196


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หัวข้อกระทู้ : รบกวนขอสอบถามหา มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหล็ก SGCC หนาเกิน 1.8มิลลิเมตร

รายละเอียดกระทู้ :

เรียนทีม สมอ ที่นับถือ
สวัสดีครับ ทางบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม(เอเซีย) ต้องการนำเข้าเหล็ก SGCC เพื่อนำมาผลิตสินค้า ซึ่งตอนนี้ทางผมกำลังเตรียมเอกสารเพื่อทำเรื่องขอทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยเหล็ก SGCC ส่วนมากจะอยู่ใน มอก 50-2561 แต่เนื่องด้วยเรามีเหล้ก SGCC สองรายการที่มีความหนา 2.00 และ 2.30มม ซึ่งไม่ได้อยู่ใน มอก 50-2561 จึงขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ มอก สำหรับเหล็กสองรายการนี้ด้วยครับ เพื่อจะได้ยื่นเรื่องขอทำการทดสอบให้ถูกหมวดหมู่ครับผม


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-09-26 15:24:10


ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ได้ประสานกับเจ้าของกระทู้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-09-30 11:31:30