เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 402
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 77
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 249
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 23
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 4
เรื่องอื่นๆ 128


กระทู้

ประเภทกระทู้ : ความคิดเห็น

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : ขอแบบฟอร์มหรือตัวอย่างแบบแสดงรายงานการประกอบการกิจการ (แบบ๑) มาตรา 16 หรือ มาตรา 20

รายละเอียดกระทู้ :

จะขอแบบฟอร์มการแจ้งปริมาณการผลิตตามเงื่อนไขใบอนุญาต (ประจำเดือน) ตามใบอนุญาตเลขที่ ดังนี้
- 6249-1600/128 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
- 6251-1900/828 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
- 6250-2115/396 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-08-19 20:30:47


ความคิดเห็น

admin ได้รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 1

วันที่ตอบ : 2022-08-24 10:22:04

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งเอกสารทาง e-mail ที่แจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 1

วันที่ตอบ : 2022-08-26 17:18:19