เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 821
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 157
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 522
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 42
ระบบ e-surveillance 20
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 216


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีเมลล์ผู้ดูเเลค่ะ

รายละเอียดกระทู้ :

ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีเมลล์ผู้ดูเเลค่ะ มีวิธีไหนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างคะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-08-15 15:53:14


ความคิดเห็น

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้ตามลิ้งค์แนบ https://sso.tisi.go.th/help
ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Line official :https://lin.ee/GRnotxM

ขอบพระคุณค่ะ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2022-08-16 08:04:28