เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 821
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 157
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 522
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 42
ระบบ e-surveillance 20
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 10
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 216


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : อยากแก้ไข Password สำหรับเข้าระบบใหม่

รายละเอียดกระทู้ :

อยากแก้ไข Password สำหรับเข้าระบบใหม่ เนื่องจากคนเก่าตั้งไว้แล้วใช้เป็นชื่อตัวเอง อยากกจะกำหนดให้ Password เป็นทางการสำหรับบริษัทได้หรือไม่ครับ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-06-22 09:03:19


ความคิดเห็น

หากท่านต้องการแก้ไข Password สำหรับเข้าระบบใหม่ เนื่องจากคนเก่าตั้งไว้แล้วใช้เป็นชื่อตัวเอง อยากจะกำหนดให้ Password เป็นทางการสำหรับบริษัทได้ครับ แต่เบื้องต้นท่านต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ โดยแนบไฟล์ส่งผ่าน e-Mail ของท่านไปที่ nsw@tisi.mail.go.th

อนึ่ง สมอ. ได้เปิดให้ลงทะเบียนระบบ Single Sign On (SSO) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การ Login ผ่านระบบ SSO จะนำมาใช้แทนระบบ Login ของแต่ละระบบงานเดิมต่อไป เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ สมอ. ครับ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tisi.go.th/data/nsw/pdf/T_SSO_13062565.pdf


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2022-06-23 13:27:50

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามผ่าน Line Official จากลิงก์ QR Code ที่หน้าจอ Login SSO (https://sso.tisi.go.th/login) ได้ด้วยครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2022-06-23 13:50:39