เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 759
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 142
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 473
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 37
ระบบ e-surveillance 19
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 196


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : ใบรับแจ้งการนำเข้าตามมาตรา 21 ตรี

รายละเอียดกระทู้ :

ใบรับแจ้งการนำเข้าตามมาตรา 21 ตรี ที่ได้อนุมัติแล้ว แต่ไม่ระบุชื่อบริษัท สามารถนำไปใช้ได้หรือไม่คะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-06-15 16:45:49


ความคิดเห็น

สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ NSW ได้โดยให้ตรวจสอบเลขอ้างอิงที่อยู่บนใบอนุญาต ว่าตรงกับเลขอ้างอิงที่อยู่ในระบบหรือไหม อย่างไร ก็ตาม ทางสมอ. ระรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องชื่อไม่ปรากฏ บนเอกสารใบอนุญาต อย่างเร็วที่สุด


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 2

วันที่ตอบ : 2022-06-20 10:54:10