เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 402
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 77
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 249
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 23
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 4
เรื่องอื่นๆ 128


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : แจ้ง error ระบบ

รายละเอียดกระทู้ :

แจ้ง error ใช้งานระบบค่ะ จากบริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น(ไทยแลนด์) ชื่อ ชนกนาถ พรมชัย เบอร์ติดต่อ 0908804779 ยื่นคำขอ e-Surveillance มาตรา 20 เข้าไประบบ error ตามรูปที่ส่งมาให้ค่ะ เป็นตั้งแต่ วันที่้ 15/06/2022
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-06-15 10:40:04


ความคิดเห็น

ตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-06-15 16:12:26

Error ที่ปรากฏเกิดจากการปรับแก้โค้ดโปรแกรม ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นที่แจ้งมาเพิ่มเติมด้วยครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2022-06-15 16:24:00