เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 552
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 108
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 337
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 26
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 6
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 153


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

หัวข้อกระทู้ : สอบถามเกี่ยวเอกสาร ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดกระทู้ :

สอบถามเกี่ยวเอกสารของประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการ ประกาศฉบับล่าสุดยังคงเป็นฉบับที่ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือไม่คะ พอดีลองค้นหาใน https://www.tisi.go.th เว็บไซด์ของ สมอ.แล้วพบ link เกี่ยวกับประกาศฉบับดังกล่าว แต่ไม่สามรถเข้าถึงหน้าเว็บใน link นั้นได้ค่ะ หากมีประกาศฉบับใหม่ สามารถเข้าถึงได้ทาง link หรือช่องทางไหนคะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-05-11 15:35:37


ความคิดเห็น

เรียน คุณณัฐชา

จะมี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 เปิดดังไฟล์นี้ครับ
https://www.tisi.go.th/data/law/pdf_files/law2/scoping_conditions_12.pdf
หากเปิดไม่ได้สามารถเข้าที่เวปไซต์ https://www.tisi.go.th > กฎหมายกฎระเบียบ > พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ > หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ โทร 02 430 6825 ต่อ 1460


ตอบโดย : สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

วันที่ตอบ : 2022-05-11 16:22:17