เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 402
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 77
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 249
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 23
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 4
เรื่องอื่นๆ 128


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : สอบถามสถานะคำขอ 21 ตรี ในระบบ e-surveillance

รายละเอียดกระทู้ :

ยื่นคำขอไปตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 65 ไม่ทราบติดปัญหาอะไรหรือไม่ครับ
เลขที่คำขอ 957-2565 สถานะยังคงเป็น "ยื่นคำขอ" รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-03-16 11:59:27


ความคิดเห็น

เรียน คุณณัฐวรรธน์
Admin ได้ประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว
หากประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02430-6822 ต่อ 1160/ขอบคุณค่ะ


ตอบโดย : กองตรวจการมาตรฐาน 1

วันที่ตอบ : 2022-03-16 17:23:49

คำขอได้รับการอนุมัติแล้ว ขอบคุณมากครับ


ตอบโดย : USER

วันที่ตอบ : 2022-03-17 08:37:17