เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 759
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 142
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 473
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 1
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 10
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 37
ระบบ e-surveillance 19
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 9
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 5
เรื่องอื่นๆ 196


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : เข้าระบบไปแล้วไม่สามารถทำรายการได้

รายละเอียดกระทู้ :

เนื่องจากจะคีย์ทำการขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ไม่สามารถลงข้อรายละเอิยดได้
และอยากทราบรายละเอียดการข้อเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนโรงงานในใบมอ.4 ต้องทำยังไงบ้างคะ
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-03-11 15:35:35


ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อชี้แจงรายละเอียดให้เจ้าของกระทู้รับทราบข้อมูลแล้ว


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2022-03-14 14:01:10