เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

หัวข้อกระทู้ : เหล็กโครงสร้าง

รายละเอียดกระทู้ :

สอบถามเรื่องการนำเข้าครับ หากเป็นเหล็กแบบในภาพถือว่าเป็น เหล็ก H BEAM หรือไม่ เนื่องจากทางผู้ผลิตแจ้งว่าไม่ใช่เหล็ก H BEAM
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-06-24 11:10:46


ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าของกระทู้ชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2024-06-24 14:33:56