เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : การนำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์

รายละเอียดกระทู้ :

การนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด หรือ (lead–acid battery) ต้องขออนุญาตกับ สมอ หรือไม่
พิกัด 85072099 และ
พิกัด 85071000
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-06-21 12:03:44


ความคิดเห็น

การนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด หรือ (lead–acid battery) สมอ.ไม่ได้ควบคุมสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้
มอก.6 เล่ม 1-2559 แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2024-06-21 14:04:47