เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : คราดสแตนเลส ต้องขอ มอก ไหมคะ

รายละเอียดกระทู้ :

คราดสแตนเลส ในเรื่องการขออนุญาตการขอ ม.อ.ก ต้องขออนุญาตหรือไม่ รายละเอียดตามภาพ

โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-06-21 10:08:51


ความคิดเห็น

คราดสแตนเลส สมอ. ไม่ได้ควบคุม


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2024-06-21 14:41:49