เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : เครื่องมือ อุปกรณ์ทำสวน งานชุด4ชิ้น ต้องขอ มอก ไหม

รายละเอียดกระทู้ :

เครื่องมือ อุปกรณ์ทำสวน งานชุด4ชิ้น ในเรื่องการขออนุญาตการขอ ม.อ.ก ต้องขออนุญาตหรือไม่ รายละเอียดตามภาพ
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-06-21 10:06:58


ความคิดเห็น

เครื่องมือ อุปกรณ์ทำสวน สมอ. ไม่ได้ควบคุม


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2024-06-21 14:35:01