เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

หัวข้อกระทู้ : นำเข้า กาต้มน้ำไฟฟ้า2L กาต้มน้ำสแตนเลส ต้องขอ มอก. ไหมคะ

รายละเอียดกระทู้ :

กาต้มน้ำไฟฟ้า2L กาต้มน้ำสแตนเลส ในเรื่องการขออนุญาตการขอ ม.อ.ก ต้องขออนุญาตหรือไม่ รายละเอียดตามภาพ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-06-21 09:49:53


ความคิดเห็น

สามารถยื่นเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รูปภาพ/Spec/Catalogue ผ่านระบบ e-Scope (เพื่อขอพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ฯ) ในเว็ปไซด์ tisi.go.th/website/service หรือติดต่อที่กองตรวจการมาตรฐาน 2 โทร 02 4306823


ตอบโดย : กองควบคุมมาตรฐาน

วันที่ตอบ : 2024-06-21 14:34:15