เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : หาเลข HS-CODE สินค้าไม่เจอ 7326.90.99

รายละเอียดกระทู้ :

ปกติจะยื่นขอนำเข้าผ่าน NSW / HS CODE : 7326.90.99
แต่พอวันนี้จะยื่นหาเลขนี้ไม่เจอในระบบ ตามรูปภาพแนบค่ะ
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-05-14 17:16:35


ความคิดเห็น

HS CODE : 7326.90.99 เป็นพิกัดศุลกากรของสินค้าต้องกำกัด (Restricted Goods) ในกำกับดูแลของกรมการค้าต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเหรียญตัวเปล่าโลหะ ดังนั้น เลขพิกัดศุลกากรดังกล่าวจึงไม่ปรากฎในระบบ TISI NSW ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2024-05-15 14:36:46