เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : สอบถามเลขพิกัดสินค้า

รายละเอียดกระทู้ :

สอบถามเลขพิกัดสินค้าของ USB-C hub ครับ เป็นเลขพิดกัดอะไรครับ
เคยสอบถามไปยังกรมศุลกากร แจ้งว่าเป็น 8471.80.10 แต่พอมายิ่นตรวจปล่อยที่ระบบ NSW กลับค้นหาหมายเลขนี้ไม่เจอในตอนกรอกข้อมูล
โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-03-14 14:20:45


ความคิดเห็น

เรียน ผู้ประกอบการ

หาก USB-C hub ที่เคยสอบถามไปยังกรมศุลกากรและได้รับแจ้งว่าเป็นพิกัดศุลกากร 8471.80.10 นั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบแล้วพิกัดศุลกากรดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกำกับดูแลของ สมอ. ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถทำใบขนสินค้าขาเข้ากับกรมศุลกากรได้เลยโดยไม่ต้องขอ Permission จากระบบ TISI NSW

อนึ่ง ในระบบ TISI NSW จะมีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติให้เลือก เฉพาะรหัสที่อยู่ในกำกับดูแลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น

แต่หากสินค้าเป็นพิกัดศุลกากร 8471.80.10 และรหัสสถิติ 899 การนำเข้าหรือส่งออกจะอยู่ในกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอาจเป็นสินค้าที่เข้าข่ายของเสียอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้อนุสัญญาบาเซล

หากต้องการสอบถามข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่อง HS Code ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ https://www.tisi.go.th/website/nsw/n_nsw_phone หรือตามรายชื่อข้างล่างนี้ ครับ
ชนากานต์ แพทย์พงศ์ โทร. 0 2430 6822
เพชรชนก หมอกเมฆ โทร. 0 2430 6823
ดวงหทัย แก้วใส โทร. 0 2430 6824


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2024-03-15 11:19:22