เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : ความคิดเห็น

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : ระบบ NSW (การยื่นข้อมูลที่มีปริมาณมากเข้าสู่ระบบ)

รายละเอียดกระทู้ :

ระบบ NSW (การยื่นข้อมูลที่มีปริมาณมากเข้าสู่ระบบ)

สภาพปัจจุบัน
- หากมีการยื่นข้อมูลการนำเข้าในปริมาณมากๆ เข้าสู่ระบบ NSW จะต้องทำการยื่นทีละรายการ *ทำให้เสียเวลาอย่างมาก*
- ปัจจุบันผู้ประกอบการมีข้อมูลการนำเข้าที่เป็น excel file อยู่แล้ว 99%

ข้อเสนอแนะ (หากมีการปรับปรุงระบบครั้งหน้า)
- ต้องการให้ปรับปรุงระบบ เพื่อให้ระบบสามารถโหลด Template (excel file) เพื่อผู้ประกอบการสามารถโหลด Template
ออกมาเพื่อกรอกข้อมูลการนำเข้า
- ใช้ Template ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อัพโหลดข้อมูวเข้าในระบบ NSW

หากสามารถปรับปรุงระบบให้สามารถโหลด Template (excel file) แล้วสามารถ อัพโหลดข้อมูล Excel file ได้
จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อมูลเข้าสู่ระบบ NSW ได้รวดเร็วและเแม่นยำขึ้น

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-03-08 15:43:07


ความคิดเห็น

ในหน้าจอส่วนที่ 2 ของระบบ TISI NSW ผู้ประกอบการสามารถคลิกที่ลิงก์ "กรณีต้องการนำเข้าข้อมูล จาก Excel File คลิก" โดยจะต้อง Copy ข้อมูลจาก "เอกสาร XLSX" โดยรวมข้อมูลของ Header Row มาด้วยเพื่อมาวางลงในช่องที่กำหนด "วางข้อมูล (pate) ที่นี่" แต่จะต้องดำเนินการทีละกลุ่มข้อมูลซึ่งเป็นพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติเดียวกันเท่านั้น

หลังจากนำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติเดียวกันจนครบทุกกลุ่มแล้ว ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้องทุกรายการ แล้วจึงติ๊กในช่อง "ยืนยันข้อมูลถูกต้อง" และคลิก "ส่งข้อมูลเข้าระบบ NSW" ต่อไปครับ

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6834 ต่อ 2430 (กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ)


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2024-03-11 11:19:30