เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : การขอหนังสือพิจารณาขอบข่าย สมอ.

รายละเอียดกระทู้ :

เนื่องจากทางบริษัท มีการนำเข้าสินค้า กาน้ำร้อนไฟฟ้า เป็นสินค้าติดพิกัดศุลกากร ที่ สมอ. ดูแล
ซึ่งเงื่อนไขในการตรวจปล่อย คือ ไม่เข้าข่ายควบคุมและการนำเข้าไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า
แต่ด้วยความที่ ติดพิกัดศุลกากรทำให้เราต้องดำเนินการแจ้งนำเข้าผ่าน TISI-NSW ทุกครั้งและใช้เวลารอค่อยข้างนาน 3.-5 วัน

จึงเรียนสอบถามว่า ในกรณีนี้เราสามารถขอหนังสือพิจารณาขอบข่ายจาก สมอ. เพื่อนที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลแจ้งการนำเข้าทุกครั้งที่มีการนำเข้าได้หรือไม่

หากกระทำได้รบกวนขอรายละเอียดในการดำเนินการรวมถึงข้อมูลใดบ้างที่เราต้องเตรียมในการขอหนังสือพิจารณาขอบข่ายนี้ ขอบคุณค่ะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2024-01-24 16:02:07


ความคิดเห็น

เรียน ผู้ประกอบการ

ท่านสามารถขอหนังสือพิจารณาขอบข่ายจาก สมอ. ได้ โดย
1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. ที่ https://sso.tisi..go.th จากนั้นยืนยันตัวตนด้วยลิงก์จาก e-Mail ที่ระบบตอบกลับหลังการลงทะเบียน
2. Login เข้าระบบระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. แล้วเข้าระบบพิจารณาขอบข่าย (e-Scope) แล้วกรอกรายละเอียดที่ขอพิจารณาขอบข่ายต่อไปครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2024-01-24 17:06:26