เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : บริษัทจะย้ายที่อยู่สถานประกอบการนำเข้า จะกระทบต่อ E-scope ที่เคยได้รับหรือไม่

รายละเอียดกระทู้ :

เนื่องจากบริษัทจะย้ายที่อยู่สถานประกอบการนำเข้าในปี 2567 ซึ่งได้มีการขอ E-scope สำหรับบางสินค้าไป ทั้งนี้การเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจะกระทบต่อ E-scope ที่เคยได้รับหรือไม่ (เลขประจำตัวผุ้เสียภาษียังคงเป็นเลขเดิม)

ขอบคุณค่ะ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2023-12-26 11:15:39


ความคิดเห็น

เรียน ผู้ประกอบการ

ในกรณีที่บริษัทจะย้ายที่อยู่สถานประกอบการนำเข้าในปี 2567 ซึ่งได้มีการขอ e-Scope สำหรับบางสินค้าไปแล้วนั้น การเปลี่ยนที่อยู่บริษัทจะไม่กระทบต่อ e-Scope ที่เคยได้รับไปแล้วหากเลขประจำตัวผู้เสียภาษียังคงเป็นเลขเดิม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรจะแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดการอัพเดตข้อมูลที่อยู่ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. ที่ https://sso.tisi.go.th ต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทมีใบอนุญาตที่ได้รับจาก สมอ. ก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองควบคุมมาตรฐาน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในใบอนุญาตให้เป็นปัจจุบัน หรือหากเป็นกรณีใบรับรองอื่น ๆ ก็ควรจะแจ้ง กอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในใบรับรองให้เป็นปัจจุบันในทำนองเดียวกันต่อไปด้วย


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2023-12-26 17:12:04