เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : แจ้งเปลี่ยนที่อยู่

รายละเอียดกระทู้ :

รบกวนสอบถามกรณีบรษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท สำหรับการเข้าใช้งาน TISI
เพื่อแจ้งข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะต้องแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ผ่านทางหน่วนงานไหน และ ใช้เอกสารอะไรบ้าง


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2023-12-20 15:28:10


ความคิดเห็น

เรียน ผู้ประกอบการ

กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะไม่มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. ที่ https://sso.tisi.go.th เนื่องจากระบบจะมีการเปลี่ยนที่อยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่บริษัทควรจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองควบคุมมาตรฐาน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาตให้เป็นปัจจุบันด้วย หรือ หากกรณีเป็นใบรับรองอื่น ๆ ก็ควรจะแจ้ง กอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในใบรับรองให้เป็นปัจจุบันต่อไปด้วยครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2023-12-26 15:22:20