เว็บบอร์ด สมอ.กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website

หัวข้อกระทู้ : แจ้งยกเลิก และยื่นใหม่

รายละเอียดกระทู้ :

แจ้งยกเลิกคำขอ 1316936 เนื่องจากชื่อรายการสินค้าที่ 2 ผิด ตรงไซส์สินค้า
และยื่นใหม่คำขอ 1322488 ทุกอย่างเหมือนเดิม แก้ไขชื่อรายการสินค้า (แต่ยื่นไปแล้วยังไม่ขึ้นหน่วยงานรับผิดชอบ) รบกวนหน่อยครับ เรือเปลี่ยนวันเข้าจาก 14/11/66 เป็นวันที่ 10/11/66


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2023-11-09 09:42:34


ความคิดเห็น

เรียน ผู้ประอบการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอนุญาตคำขอของท่านแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.48 น.


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2023-11-13 11:17:32