เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
ขอนำเข้ายางรถบรรทุกครับUSER2022-10-17 15:02:19
สอบถามเกี่ยวกับการนำเข้ากาไฟฟ้าดริฟกาแฟ USER2022-10-17 14:18:41
หัวเตาอุ่นไฟฟ้าUSER2022-10-17 11:26:46
สอบถามการนำเข้าพัดลมที่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะต้องขออนุญาตนำเข้าUSER2022-10-17 09:12:05
ขั้นตอนการขออนุญาต มอก.1955-2551USER2022-10-14 14:10:21
สอบถามการนำเข้าสารเคมีจากประเทศจีนค่ะUSER2022-10-14 13:55:28
สอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าไฟฉายUSER2022-10-14 11:42:07
การนำเข้าสินค้าประเภทสายไฟไม่มีขั้วต่อ โดยซื้อผ่านตัวแทนในประเทศไทย ต้องยื่นมอก. ไหมค่ะ USER2022-10-12 16:30:09
ลงทะเบียนเข้าระบบ e-licenes ได้เเล้วค่ะ เเต่ไม่สามารถเช็ค เลข มอก.ได้USER2022-10-12 11:43:31
สอบถามการส่งออก เครื่องปรับอากาศ ใช้ตามบ้านเรือน อาคาร ทั่วไป USER2022-10-12 11:27:40