เว็บบอร์ด สมอ.
กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
หนังสือขออนุญาตทำตัวอย่างและคำชี้แจงแสดงลักษณะUSER2024-06-20 18:31:15
สามารถเปลี่ยนอีเมล์ที่ติดต่อได้หรือไม่USER2024-06-20 14:44:55
บริษัทสามารถนำเข้าและขายเต้าเสียบพร้อมสายโดยนำเข้าพร้อมเครื่องมือแพทย์หลักแบบ 1:1 โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมกับ สมอ USER2024-06-20 14:27:49
ขออนุญาต มอก.655,มอก.2493USER2024-06-20 11:15:56
ขออนุญาต มอก.655,มอก.2493USER2024-06-20 10:32:52
อยากให้ผลิตภัณฑ์ แผนซับเสียง ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับ มอก. ต้องทำอย่างไรUSER2024-06-20 09:58:35
นำเข้า ไม้ถูสเปย์อเนกประสงค์ ต้องขอ มอก.ไหมคะUSER2024-06-20 09:23:33
นำเข้าเครื่องปั่นเอนกประสงค์ พร้อมโถบดแห้งและโถปั่น 1.5 ลิตร 1500W ต้องขอ มอก. ไหมคะUSER2024-06-20 09:21:20
การนำเข้าอุปกรณ์ชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องวิทยุสื่อสาร USER2024-06-19 17:12:04
กระบวนการขอใบอนุญาติของการนำเข้าโคมไฟ(ไม่รวมตัวหลอดไฟ)USER2024-06-19 16:55:50