เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
ในปี 2566 จานชามซิลิโคนต้องขอ มอก.655-2553 หรือไม่คะ USER2022-10-27 00:48:28
แว่นตาว่ายน้ำ โฟมว่ายน้ำ และอุปกรณืช่วยพยุงตัวในน้ำสำหรับเด็กต้องขอ มอก. หรือไม่คะ USER2022-10-27 00:21:01
นำเข้า หัวอ่านบัตรคีย์การ์ด เพื่อจำหน่าย ต้องขอ มอก.หรือไม่ครับUSER2022-10-26 20:11:15
นำเข้ากล้อง และเครื่องบันทึกภาพ โทรทัศน์วงจรปิด เพื่อจำหน่าย ต้องขอ มอก. นำเข้าหรือไม่ ครับUSER2022-10-26 20:01:58
นำเข้าสินค้าลำโพงพกพาพร้อมไมโครโฟนแบบมีสายต้องขอ สมอ หรือไม่USER2022-10-26 19:15:47
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ใช้ดำเนินการขอใบอนุญาตจนเสร็จสิ้นUSER2022-10-26 16:39:03
เข้าระบบ e-surveillance เพื่อยื่นคำขอเพื่อผลิตตามมาตรา 20ตรีUSER2022-10-25 11:01:40
นำเข้าลวดสลิงUSER2022-10-25 08:42:03
สอบถาม ไฟโซล่าเซลล์ ที่มีแบตเตอรี่ในตัว และมีถ่านใส่ไว้ในรีโมท ต้องมี มอก.ไหมครับUSER2022-10-24 23:06:13
EV charger gun สำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปเพื่อประกอบกับเครื่องจ่ายไฟ USER2022-10-21 16:42:41