เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
ขอคำแนะนำการนำเข้า Battery 8V 150Ah(3hr) VRLA GEL BATTERY USER2022-11-07 17:02:42
นำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เอง (แต่เกินปริมาณที่กำหนด)USER2022-11-07 11:24:59
กระบวนการขออนุญาตนำเข้าเครื่องควบคุมประจุรถไฟฟ้า (EV charger)USER2022-11-07 10:30:15
ต้องการแก้ไข โปรไฟล์ e-mail ในการติดต่อ ไม่มีช่องในการแก้ไขUSER2022-11-05 10:54:34
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของโรงงานและสเปคของสินค้าUSER2022-11-03 11:44:49
จะนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เข้าข่าย มอก.เลขที่อะไรค่ะUSER2022-11-02 13:08:34
สั่งซื้อของจากญี่ปุ่นUSER2022-11-02 12:36:34
สอบถามการประกอบงานปลั๊กไฟฟ้าUSER2022-11-02 09:27:19
ขออนุญาตนำเข้าสินค้าของเล่นเด็ก 685-2562USER2022-10-31 19:19:07
ต้องการนำเข้าสายไฟ พร้อม ซ็อกเก็ต ต้องทำอย่างไงค่ะUSER2022-10-31 17:18:51