เว็บบอร์ด สมอ.
กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
USB Charging สายชาร์จในรถยนต์USER2024-07-03 13:17:21
การวัดปริมาตร ความจุกล่องอาหารฝาพับ ตาม มอก. 2493 เล่ม 2-2556USER2024-07-03 11:46:03
Adapter 12V ของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า ถ้านำเข้ามาเฉพาะ Adapter ให้ลูกค้าเป็น Sparpart ต้องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่USER2024-07-03 11:31:40
สอบถาม สินค้าเข้าข่ายต้องขอ มอกไหมครับUSER2024-07-02 09:48:48
สามารถนำเข้า CARBON FIRBRE WHEEL RIMS FOR MOTORCYCLES ภายใต้ชื่อบุคคลธรรมดา และ ยกเว้นใบอนุญาตได้หรือไม่ USER2024-07-01 15:53:19
เครื่องดนตรีประเภทใช้ลมเป่าอิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Wind Instrument หาพิกัดไม่เจอUSER2024-06-28 17:02:42
Wireless charger (แท่นชาร์ตไร้สาย)USER2024-06-28 16:44:04
หนังสือขออนุญาตทําตัวอย่างUSER2024-06-28 16:34:17
ขอสอบถามการนำเข้าแอร์จากจีนคะ (มือสอง]USER2024-06-28 09:45:06
สอบถามการนำเข้าสินค้า รถแม็คโค (เก่าใช้แล้ว) ติด สมอ. นำเข้าหรือไม่USER2024-06-27 18:08:06