เว็บบอร์ด สมอ.
กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
อุปกรณ์ Router Switch นำเข้ามาพร้อม Adapter ต้องยื่นใบอนุญาตหรือไม่USER2024-07-12 16:49:41
รบกวนสอบถามครับ ถ้าต้องการนำเข้าฝาปิด(Tank Cover)ที่ใช้กับเครื่องทำความร้อน ติด สมอ มั๊ยครับUSER2024-07-12 09:51:39
กระบวนการขอใบอนุญาติของแก้วน้ำสแตนเลสUSER2024-07-12 09:37:17
แก้วกระดาษต้องขออนุญาตนำเข้า ตามมาตราฐาน มอก หรือไม่ USER2024-07-11 15:15:33
การนำเข้าเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและแบบเปียกเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายต้องขออนญาต มอก. หรือไม่ครับUSER2024-07-11 13:16:01
การนำเข้าเพิ่มเติมเฉพาะเต้าเสียบเพื่อมาเป็นส่วนของการเปลี่ยนทดแทนสายเก่าที่ชำรุด ของผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นเครื่องมือแพทย์USER2024-07-11 12:25:19
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม USER2024-07-11 10:37:11
การนำเข้าแป้งโดวและทรายหนืด ทรายสี - การตรวจเอกสารใบ cert ISO9001USER2024-07-10 16:11:32
สอบถามการยื่นพิจารณาขอบข่ายค่ะ USER2024-07-10 11:57:58
การยกเลิก และขอคืนใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์USER2024-07-09 16:23:04