เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 350
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 71
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 213
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 20
ระบบ e-surveillance 13
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 3
เรื่องอื่นๆ 114กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่
นำเข้า EV charger จากจีน ต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่คะ USER2022-11-30 16:52:40
หลักเกณฑ์และเงือนไข มาตรา 21ตรี /หัวข้อที่ 6 ในกรณีที่ส่งออกแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งUSER2022-11-30 09:12:48
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าUSER2022-11-29 10:45:25
นำเข้าแผงโซลาเซลล์USER2022-11-28 15:57:21
การนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้USER2022-11-28 14:55:09
บ้างก็ว่าเข้าข่าย มอก. ว่าก็ว่าไม่ USER2022-11-28 13:17:19
การนำเข้าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป อ้างอิงพิกัด 8415.10.20USER2022-11-25 10:24:09
สอบถามการนำเข้า แอร์ติดรถUSER2022-11-24 16:37:37
สอบถามการนำเข้า VOLCANO HYBRIDUSER2022-11-23 12:48:24
สอบถามสมาร์ทมิเตอร์USER2022-11-23 11:09:37