เลือกการ์ด

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิกปุ่มเลื่อนซ้าย - ขวา เพื่อเลือกการ์ดที่ต้องการ