รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียนกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
2เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียนกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
3วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
4แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูงกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
5โครงสร้างไม้ - ผนังแผงฉนวนโครงสร้าง - วิธีทดสอบกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
6โครงสร้างไม้ — วิธีทดสอบ — ประสิทธิภาพการสั่นสะเทือนของพื้นกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
7ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
8โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนังกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
9เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
10ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า – ศัพท์และบทนิยามกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
11อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชามกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
12ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุกกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
13ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาวกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
14ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูนกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
15โถปัสสาวะชายสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
16ชุดหัวฉีดชะล้างสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
17วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 25 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสัมผัสกับสารละลายซัลเฟตกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
18วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 26 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์ และคอนกรีตในสภาพแข็งกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
19ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติกกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX
20ชุดหัวฉีดชะล้างกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 125XX