รายชื่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระบุคำที่ต้องการค้นหาสั้นๆ
จากชื่อร่างมาตรฐานฯ, หัวเรื่อง หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 0

รายชื่อที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญแล้ว

ขั้นตอนที่ 1

ร่างมาตรฐานก่อนเสนอกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 2

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ขั้นตอนที่ 3

ร่างมาตรฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่อร่างมาตรฐานกอง/ศูนย์/สำนักกลุ่มคณะกรรมการวิชาการกำหนดแล้วเสร็จ (ปี พ.ศ.)
1ข้อกำหนดการคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
2เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกลกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
3คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
4คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเลกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
5วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 18 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 12565
6ดวงโคมไฟฟ้าสาย กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 22565
7วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีวัดปริมาณฮาโลเจนในระดับต่ำด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีแบบไอออน กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 22565
8ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
9ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(32) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวดร่างกายกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ — โพรไฟล์วัฏจักรสำหรับหน่วยขนาดเล็กมาก (VSE) — เล่ม 4(1) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ – ข้อกำหนดโพรไฟล์ : กลุ่มโพรไฟล์ทั่วไป กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
11เครื่องยิงตะปูไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัยกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
12ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้ากองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
13ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(13) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดน้ำมันท่วม กระทะทอด และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
14ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์และข้อกำหนดกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
15ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกันเล่ม 2(8) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัดผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
16ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(37) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
17ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(109) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบำบัดน้ำด้วยรังสียูวี กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
18เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า – เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยโซ่ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
19เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า – เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตะไกรแต่งรั้วพุ่มไม้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 62841 เล่ม 4(2) - 25XXกองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565
20เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว เล่ม 3 เครื่องทำความสะอาดพรมเปียก – วิธีวัดสมรรถนะ กองกำหนดมาตรฐานกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 32565