เว็บบอร์ด สมอ.


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 402
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 77
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 249
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 5
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 1
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 9
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 4
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 23
ระบบ e-surveillance 15
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 5
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 4
เรื่องอื่นๆ 128


กระทู้

ประเภทกระทู้ : คำถาม

หมวดหมู่ : ระบบ e-surveillance

หัวข้อกระทู้ : อยากเปลี่ยนอีเมลกับเบอร์โทรผู้ดูเเลครับ แก้ไขไม่ได้

รายละเอียดกระทู้ :

พนักงงานคนก่อนสมัครไว้เเล้วใช้เมลส่วนตัวสมัครครับ เขาออกเเล้วผมทำต่อจะทำยังไงได้บ้างครับ


โพสต์โดย : USER

วันที่โพสต์ : 2022-06-17 19:52:57


ความคิดเห็น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับแจ้งข้อมูลของท่านจากทาง Line Official และ e-Mail (nsw@tisi.mail.go.th) เพิ่มเติมด้วยแล้ว
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจะรีบดำเนินการและติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้งหนึ่งครับ


ตอบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ตอบ : 2022-06-20 22:49:15