สมอ.

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ


ลำดับเลขที่ มตช.ชื่อมาตรฐานรายละเอียด
  
4123412-2564บริการจัดส่งทางอ้อมแบบแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ - การขนส่งพัสดุทางบกด้วยการขนถ่ายขั้นกลาง
429002-2564ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการประยุกต์ใช ISO 9001:2015
4314006-2564ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
4414009-2564ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุในการออกแบบและการพัฒนา
4514004-2564ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม-แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้
4614971-2564อุปกรณ์ทางการแพทย์-การประยุกต์ใช้ การจัดการความเสี่ยงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
4722313-2564ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ-ระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ-แนวทางการใช้มาตรฐาน ISO 22301
4822002 เล่ม 6-2564โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยของอาหาร - เล่ม 6: การผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง
498996-2564การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การคำนวณอัตราการเผาผลาญอาหาร
509920-2564การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การประมาณค่าฉนวนและความต้านการระเหยน้ำของเครื่องแต่งกาย
5111079-2564การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การกำหนดและการแปลผลสภาพปัญหาความเย็นเมื่อต้องสวมเสื้อผ้าที่มีฉนวนความร้อนเพื่อรักษาสมดุลความร้อน (IREQ) และผลกระทบของความเย็นต่อร่างกายเฉพาะที่
5211228 เล่ม 1-2564การยศาสตร์ - การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย เล่ม 1 การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย
5314002 เล่ม 1-2564ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางการใช้ ISO 14001 เพื่อจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม เล่ม 1 ทั่วไป
5414005-2564ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการที่ยืดหยุ่นในการแบ่งการดำเนินการเป็นระยะ
5514007-2564การจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางการกำหนดต้นทุนและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
5614008-2564การประเมินมูลค่าทางการเงินของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
5727007-2564ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัว - แนวทางสำหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
5829100-2564เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัย-กรอบความเป็นส่วนตัว
5945003-2564การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สุขภาพจิตและความปลอดภัยในการทำงาน - แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคม
6050003-2564ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน